Logga in

Välkommen till Suomen Yrittäjäopistos Wilma

Vad är Wilma?
Wilma är läroanstaltens www-anslutning. Denna Wilma-licens ägs av Suomen Yrittäjäopisto.

I Wilma kan studerande följa upp sin läsordning, sina prestationer, sina frånvaron och uppdatera sina kontaktuppgifter. Studeranden ser även studiehandboken för sin skolning och kontaktuppgifterna till läroanstaltens personal.

I Wilma matar lärare in vitsord och frånvaro, följer upp sitt eget arbetsschema samt studerandens studier och kommunicerar med studerande.

Logga in i Wilma
Logga in i Wilma genom att skriva in ditt användarnamn och lösenord i fälten till höger. Klicka sedan på Logga in -knappen.

Byte av ditt lösenord
Du kan byta ditt lösenord via denna länk

Byte av lösenord påverkar Suomen Yrittäjäopistos Moodle, Wilma och datorerna i IT-salarna.

Kontakta läroanstalten om du inte kommer ihåg ditt användarnamn och/eller lösenord.

Wilma 2.30.11 © 2000-2019 Visma